פֶּנסִיָה

חולמת על פנסיה, מנבאת שתעזרו בעבודתכם מחברים. להיכשל בבקשתך לפנסיה, מציין שתפסיד בהתחייבות ותסבול מאובדן חברות.