בַּלֶט

מעיד על בגידה במצב הנישואין | גם כישלונות בעסקים, ומריבות וקנאות בקרב אהובים.