טַרדָן

חולמת להיות מודאגת ממזיק מכל סוג שהוא, מנבאת שאלמנטים מטרידים ינצחו בעתידך המיידי. לראות אחרים מודאגים כל כך, מציין שתתעצבנו על ידי התפתחות לא נעימה כלשהי.