רוֹפֵא

עבור אישה צעירה שחולמת על רופא, מציינת שהיא מקריבה את יופיה בעסוק בבילויים קלים. אם היא חולה ובכך חולמת, תהיה לה מחלה או דאגה, אך בקרוב תתגבר עליהם, אלא אם כן הרופא נראה חרד מאוד, ואז ניסיונותיה עשויים לגדול ולהסתיים באובדן וצער.