מזח

לעמוד על מזח בחלומך, מציין שאתה תהיה אמיץ במאבקך להכרה בתחום השגשוג, וכי תקבל למשרות הכבוד הגבוהות ביותר. אם תשתדל להגיע למזח ותכשל, תאבד את ההבחנה שרצית ביותר.