כַּדוּר

לחלום שאתה לוקח גלולות, מציין כי תהיה לך אחריות לדאוג, אך הם יביאו לך לא מעט נוחות והנאה. לתת אותם לאחרים, מסמל שתבקרו אותך על אי הסכמה שלך.