כַּד

לחלום על קנקן, מציין שתהיה לך נטייה נדיבה ונוחה. הצלחה תשתתף במאמציך. קנקן שבור, מציין אובדן חברים.