צַלַחַת

לאישה החולמת על צלחות, מציין שהיא תעסוק בכלכלה ותזכה בבעל ראוי. אם כבר נשואה, היא תשמור על אהבתו וכבודו של בעלה על ידי הסדר הנבון של ביתו. ראה מנות.