הנאה

חולם על הנאה, מציין רווח והנאה אישית. ראה שמחה.