מִשׁטָרָה

אם המשטרה מנסה לעצור אותך בגין פשע כלשהו שאתה חף מפשע, היא מנבאת שתחרוג בהצלחה מהיריבות. אם המעצר הוא צודק, תהיה לך עונה של תקריות מצערות. לראות משטרה בתנאי, מצביע על תנודות מדאיגות בעניינים.