מֵרוּט

חולמים ללטש כל מאמר, הישגים גבוהים ימצבו אתכם בעמדות מעוררות קנאה.