פּוֹלקָה

חולם לרקוד את הפולקה, מציין עיסוקים נעימים. ראה ריקודים.