חַרְסִינָה

חולם על חרסינה, מסמל שיהיו לך הזדמנויות חיוביות להתקדם בענייניך. לראות את זה שבור או מלוכלך, מציין טעויות שייגרמו לעבירה חמורה.