דוֹלפִין

לראות חזיר בחלומות שלך, מציין שאויבים דוחקים את העניין שלך הצידה, דרך חוסר היכולת שלך לשמור על אנשים שמעוניינים בך.