פּוֹרטֶר

לראות סבל בחלום, מציין מזל רע מוחלט והתרחשויות אירועים. לדמיין את עצמך סבל, מציין נסיבות צנועות. לשכור אחד, תוכלו ליהנות מכל הצלחה שתגיע אליכם. לפטור אחד, מסמל שהעדפות אי-נעימות יעדיפו נגדך.