תיק עבודות

לחלום על תיק עבודות, מציין כי העסקתך לא תהיה לטעמך, ותחפש שינוי במיקומך.