דְמֵי מִשׁלוֹחַ

חולם על בולי דואר, מציין מערכת ותמורה בעסקים. אם תנסה להשתמש בבולים שבוטלו, תיפגע בזלזול. לקבל בולים, מסמל עלייה מהירה להבחנה. כדי לראות בולים קרועים, מציין שיש מכשולים בדרכך.