דוור

חולמת על דוור, מציינת כי חדשות נמהרות יהיו לעתים קרובות בעלות אופי מצער מאשר אחרת. ראה נושא מכתבים.