אֲבָקָה

לראות אבקה בחלומות שלך, מציין אנשים חסרי מצפון שמתמודדים איתך. אתה עלול לזהות אותם באמצעות המשמר.