מאבק בפרסים

כדי לראות מאבק בפרסים בחלומות שלך, מציין שהעניינים שלך יעשו לך בעיות לשלוט בהם.