פובליציסט

לחלום על איש מכס, מציין כי את אהדתך תעורר על ידי מישהו במצב נואש, ואתה תפחית את הרווח שלך לקידומו. לאישה צעירה חלום זה מביא מאהב ראוי | אך בגלל ביתיותו היא תדרוס את רגשותיו שלא לצורך.