פּוּנץ

לחלום על שתיית הרקחה הנקראת פונץ ', מציין כי תעדיף הנאות אנוכיות על פני הבחנה ומוסר מכובדים. לחלום שאתה מכה אגרוף לכל אדם במועדון או באגרוף, מציין מריבות והפללות.