מֶרֶק

חולם לעבוד במרק, מציין כי הסיכונים המסוכנים ייקחו בהון. אם תשים חלון עם מרק, תחפש הון עם תוצאות גרועות.