בידוד

לחלום להיות בהסגר, מציין שאתה ממוקם במצב לא נעים על ידי מסקרנות זדונית של אויבים.