סַפָּר

לחלום על ספר, מציין שההצלחה תגיע באמצעות מאבק וקשב רב לעסקים. לאישה צעירה שחולמת על ספר, מנבא כי הונה יגדל, אם כי במעט.