מַחצָבָה

לחלום להיות במחצבה ולראות את העובדים עסוקים, מציין שתתקדם בעבודה קשה. מחצבה סרק, מסמל כישלון, אכזבה ולעתים קרובות מוות.