רביעייה

לחלום על רביעייה, ואתה מנגן או שר, מציין עניינים נוחים, בני זוג עליזים ותקופות טובות. לראות או לשמוע רביעייה, מנבא שתשאף למשהו שמעבר לך.