קוויטס

לשחק במפגשים בחלומות, מנבא אירוסים נמוכים ואובדן תעסוקה טובה. להפסיד, מעיד על תנאים מצוקה.