וידבר אלי מלאך האלהים בחלום באומרו יעקב: ואמרתי הנה אני " – ג'ין. xxxi, 11.