גזע

חולם שאתה במירוץ, מנבא שאחרים ישאפו לדברים שאתה עובד להחזיק בהם, אך אם תזכה במירוץ, תתגבר על המתחרים שלך.