מַתלֶה

חולם על מתלה, מציין את חוסר הוודאות בתוצאה של אירוסין כלשהו שמעורר מחשבה מודאגת רבה.