שדה שעורה

החולם ישיג את רצונותיו הגבוהים ביותר, וכל מאמץ יוכתר בהצלחה. ריקבון בכל דבר מציין אובדן.