צימוקים

לחלום על אכילת צימוקים, מרמז כי ייאוש נפש יכהה את תקוותך כאשר נראה שהם עומדים להתממש.