רמרוד

חולם על רמרוד, מציין הרפתקאות מצערות. תהיה לך סיבה לצער. כדי שאישה צעירה תראה אחת כפופה או שבורה, מנבא שחבר או מאהב יקר יכשילו אותה.