קש קש

לחלום על מקל קש, מנבא שאתה תלוי במידה רבה בשיפוטם של אחרים, ועליך לטפח עצמאות בתכנון ובביצוע ענייניך.