קוצרים

לחלום לראות קוצרים עסוקים בעבודה במשימתם, מציין שגשוג ונחת. אם נראה שהם עוברים זיפים מיובשים, יהיה חסר יבולים טובים, וכתוצאה מכך העסק ייפול. לראות בטלנים, מציין שאירוע מייאש כלשהו יבוא בתוך שגשוג. לראות מכונת קצירה שבורה, מסמל אובדן תעסוקה, או אכזבה מעסקאות. ראה כיסוח.