אַיָל

לחלום על אייל, מסמל מילוי חובות נאמן ונשאר נאמן לחברים במצוקתם. להסיע אותם, מנבא שיהיו לך שעות של ייסורים מרים, אבל חברים ישתתפו בך.