תְקוּמָה

לחלום שאתה קם לתחייה מהמתים, תהיה לך צער גדול, אבל בסופו של דבר תזכה ברצונות שלך. לראות אחרים שקמים לתחייה, מציין צרות מצערות יקל על ידי התחשבותם של חברים