שִׁגָרוֹן

להרגיש שיגרון תוקף אותך בחלום, מנבא עיכוב בלתי צפוי בהגשמת התוכניות. לראות אחרים כל כך פגועים מביא אכזבות.