בָּרוֹמֶטֶר

לראות ברומטר בחלום, חוזה בקרוב יחול שינוי בענייניך, אשר יוכיח לך רווחיות. אם הוא נשבר, תמצא אירועים מרתיעים בעסק שלך, שמתעוררים באופן בלתי צפוי.