עוֹשֶׁר

לחלום שיש לך עושר, מציין שתעלה למקומות גבוהים על ידי המאמץ המתמיד שלך ותשומת לב לענייניך. ראה עושר.