אַגָן

לאישה צעירה שחולמת לרחוץ באגן, מנבא את חסדיה הנשיים יזכו בחברות ובגבהים האמיתיים שלה.