כיכר תנועה

לחלום לראות כיכר, מציין שתתאמץ ללא הצלחה להתקדם במזל או באהבה.