סַל

חולם לראות או לשאת סל, מסמל שתפגוש הצלחה בלתי מוסמכת, אם הסל מלא | אך סלים ריקים מעידים על חוסר שביעות רצון וצער.