הֶגֶה

חולם על הגה, אתה תעשה {sic} מסע נעים לארצות זרות, ויווצרו חברות חדשה. הגה שבור, מחמיר אכזבה ומחלה.