חֲלוּדָה

לחלום על חלודה על מאמרים, חתיכות פח ישנות או ברזל, הוא משמעותי לדיכאון סביבתיך. מחלה, ירידת הון וחברים כוזבים ממלאים את הכדור שלך.