לחם שיפון

לראות או לאכול לחם שיפון בחלומות שלך, מנבא שיהיה לך בית עליז ומאובזר.