סרדוניקס

חולם על סרדוניקס, מסמל את הסביבה הקודרת תיפנה על ידי הפלת העוני האנרגטית שלך. עבור אישה, חלום זה מציין גידול ברכוש שלה, אלא אם כן היא מאבדת או זורקת אותם, אז זה עשוי לרמוז על התעלמות מההזדמנויות לשפר את מצבה.