ראה

לחלום שאתה משתמש במסור ידני, מעיד על זמן אנרגטי ועמוס וחיי בית עליזים. לראות מסורים גדולים במכונות, מנבא שתפקח על מפעל גדול, וזה יניב תשואות הוגנות. עבור אישה, החלום הזה מציין שהיא תוערך, ויועצו לעצותיה. חולם על מסורים חלודים או שבורים, מציין כשל ותאונות. כדי לאבד מסור, תעסוק בעניינים אשר יגיעו לשיאם באסון. לשמוע את זמזום המסור, מעיד על חסכון ושגשוג. כדי למצוא מסור חלוד, מציין שככל הנראה תחזיר את הונך. לשאת מסור על הגב, מנבא שתישא באחריות גדולה אך רווחית.