גַרדוֹם

לחלום על פיגום, מציין שתעבור אכזבה חדה מכישלון האבטחה של מושא חיבתך. כדי לעלות על אחד, חבריך יבינו לא נכון ויבוטלו על פעולה כלשהי, שמעולם לא ביצעת. כדי לדחות אחת, אתה אשם במעשה שגוי, ותסבול את העונש. כדי ליפול מאחד, אתה תהיה מופתע במפתיע בזמן שאתה עוסק במרמה ופגיעה בעבודה לאחרים.